Polska jest krajem zróżnicowanym. To określenie najlepiej oddaje sens naszego położenia geograficznego. I wiążącego się z tym folkloru. Wpływ na zróżnicowanie miały zmiany terytorialne na przestrzeni całej historii. Także rozbiory i wojny światowe. Głównie te wydarzenia spowodowały...
Polska współcześnie jest państwem jednolitym pod względem etnicznym. Mniejszości narodowe i etniczne w tym kraju to zaledwie 1,3% obywateli polskich. Dawniej państwo to można było uważać za wielonarodowe, jednak wydarzenia związane m. in. z II wojną światową,...

Popularne

Polubione przez czytelników